Số: 137/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 25 tháng 9 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 29/09/2020 08:33:56

* Đấu giá cung cấp dịch vụ xe ô tô cứu thương vận chuyển người bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng, Đồng Tháp (Thời gian khai thác 02 năm, kể từ ngày ký hợp đồng); Giá khởi điểm: 80.000.000đ

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

Người trúng đấu giá tự cung cấp xe và nhân lực để vận chuyển người bệnh và thực hiện theo kế hoạch 1108/KH-TTYT ngày 24/9/2020 của Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 28/9/2020 đến 15 giờ ngày 13/10/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp; Xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 28/9/2020 đến 15 giờ ngày 13/10/2020

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 13, 14 và đến 15 giờ ngày 15/10/2020 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp; Tiền bán hồ sơ: 150.000đ/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 16/10/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp; Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng. Điện thoại: 0277 3830 039 (trong giờ hành chính).

Gửi bình luận của bạn