Số: 150/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 08 tháng 10 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 12/10/2020 11:45:49

Đấu giá cho thuê QSDĐ (quỹ đất công ích 5%) đất chuyên trồng lúa nước và đất trồng cây hàng năm khác. Tổng DT 119.091m2 (36 thửa), tọa lạc tại xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp.Thời gian thuê: 01 (một) năm. Nộp tiền thuê đất trong thời gian 30 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá. Tổng giá khởi điểm: 108.745.917đ

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 12/10/2020 đến 15 giờ ngày 02/11/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 02, 03 và đến 15 giờ ngày 04/11/2020; Tiền bán hồ sơ: 150.000đ/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 05/11/2020 tại UBND xã Thường Phước 2.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

 * Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại UBND xã Thường Phước 2

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Ủy ban nhân dân xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự. Điện thoại: 0277 3595 044 (trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn