Số: 140 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 28 tháng 9 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 30/09/2020 10:42:14

Quyền khai thác dịch vụ Căn tin (DT 150m2) tại Trường Trung học phổ thông Lai Vung 3, tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2020-2022 (Thời gian khai thác từ ngày 15/10/2020 đến hết 30/6/2022). Giá khởi điểm: 150.000.000đ

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá khai thác dịch vụ :

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án đấu giá số: 61/PA-THPTLVg3 ngày 25/9/2020 của Trường THPT Lai Vung 3 và không nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 30/9/2020 đến 15 giờ ngày 07/10/2020

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 07, 08 và đến 15 giờ ngày 09/10/2020

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 12/10/2020 tại Trường THPT Lai Vung 3.

- Hình thức: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại nơi có tài sản đấu giá.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Trường THPT Lai Vung 3. Điện thoại: 0277 3648 234; (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn