Số: 138 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 25 tháng 9 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 30/09/2020 10:41:33

Đấu giá cho thuê QSDĐ (quỹ đất công ích 5%) đất trồng cây hàng năm khác. Tổng DT 22.668m2 (07 thửa), tọa lạc tại xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Thời gian thuê 01 (một) năm. Nộp tiền thuê đất trong thời gian 30 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

Tổng giá khởi điểm: 45.336.000đ

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 30/9/2020 đến 15 giờ ngày 20/10/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 20/10, 21/10 và đến 15 giờ ngày 22/10/2020

- Tiền bán hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 23/10/2020 tại UBND xã Long Thuận.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại UBND xã Long Thuận.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Ủy ban nhân dân xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự. Điện thoại: 0277 3581 004 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

 

Gửi bình luận của bạn