Số: 144 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 30 tháng 9 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 02/10/2020 09:53:30

* Quyền khai thác dịch vụ Căn tin (DT: 136m2), năm học 2020-2025. Thời gian khai thác 05 (Năm) năm tính theo năm học tại Trường THPT Đỗ Công Tường, tỉnh Đồng Tháp. Giá khởi điểm: 80.000.000đ/năm học.

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

Thực hiện theo các quy định của Phương án số 71/PA-THPTĐCT ngày 13/8/2020 của Trường Trung học phổ thông Đỗ Công Tường.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: Từ ngày 02/10/2020 đến 15 giờ ngày 19/10/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 19, 20 và đến 15 giờ ngày 21/10/2020 tại tài khoản của Trung tâm.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ .

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 22/10/2020 tại Trung tâm.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277.3852.059;Trường THPT Đỗ Công Tường. Điện thoại 0943989776 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

 

Gửi bình luận của bạn