Số: 142/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 30 tháng 9 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 02/10/2020 09:53:11

* Quyền khai thác rừng tràm tổng diện tích khai thác là 101,80 ha. Tại Lô 1, Lô 2, Lô 3 và Lô 4 Khoảnh II, thuộc địa bàn xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp: Giá khởi điểm: 5.600.000.000đ.

* Điều kiện tham gia đấu giá: (Thực hiện theo quy chế của Trung tâm).

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 02/10/2020 đến 15 giờ ngày 13/10/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 13, 14 và đến 15 giờ ngày 15/10/2020.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 16/10/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức lời nói theo phương thức trả giá lên.

----------------------------------------------

* Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung:

1/ Quyền sử dụng đất diện tích 411,9m2(ONT), đứng tên ông Hà Thanh Hồng Tơ + Công trình xây dựng (nhà ở) trên đất. Tọa lạc xã Phong Hòa, huyện Lai Vung (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên). Giá khởi điểm: 287.320.806đ.

2/ Quyền sử dụng đất của bà Lương Ngọc Lài, tổng diện tích 6.707,6m2(LUC). Tọa lạc: ấp Long Định, xã Long Thắng , huyện Lai Vung + Cây trồng trên đất. (Thuế theo luật). Giá khởi điểm: 700.640.850đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 02/10/2020 đến 15 giờ ngày 20/10/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 20, 21 và đến 15 giờ ngày 22/10/2020.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 23/10/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 3854517.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn