Số: 139/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 25 tháng 9 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 30/09/2020 10:41:02

Đấu giá QSDĐ và cho thuê đất để thực hiện dự án chợ Hang Mai kết hợp khu dân cư tại xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, cụ thể:

1. QSDĐ (ONT). Diện tích: 743,9m2, thuộc 36 thửa, TBĐ 56; Thời hạn sử dụng: 50 năm đối với nhà đầu tư. Giá khởi điểm: 1.601.390.000đ

2. Cho thuê QSDĐ. Diện tích: 42,2m2, Thửa 293, TBĐ 56; Mục đích sử dụng: đất thương mại-dịch vụ; Thời gian thuê 50 năm; Trả tiền thuê 01 lần cho cả thời gian thuê. Giá khởi điểm: 77.446.000đ

Tổng giá khởi điểm: 1.678.836.000đ.

Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá

- Các tổ chức kinh tế độc lập có chức năng kinh doanh bất động sản, có đủ điều kiện về năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật và không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai năm 2013;

- Về tài chính: có vốn thuộc sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% trên tổng mức đầu tư của dự án 34 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu thấp nhất là 6,8tỷ đồng) và không vi phạm pháp luật về đất đai.

- Khi tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải xây dựng kế hoạch triển khai dự án và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo như Quyết đinh số 23/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

- Người trúng đấu giá phải nộp tiền vào ngân sách Nhà nước sau 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo của cơ quan thuế.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 30/9/2020 đến 15 giờ ngày 20/10/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 335.767.000đ vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp các ngày 20, 21 và đến 15 giờ ngày 22/10/2020.

- Tiền bán hồ sơ: 2.000.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 23/10/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành. Điện thoại: 0277 3840 253 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn