Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Nước và ngày Khí tượng thế giới

Cập nhật ngày: 23/03/2020 18:57:52

ĐTO - Hưởng ứng ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2020, các đơn vị trực thuộc ngành Y tế tỉnh và các bệnh viện tư nhân trên địa bàn đã phát động, tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới với chủ đề “Nước và Biến đổi khí hậu”, còn ngày Khí tượng thế giới có chủ đề “Khí hậu và nước” hướng đến mục tiêu toàn cầu về sự phát triển bền vững.


Người dân trên địa bàn ngày càng có ý thức cao trong việc sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch

Theo đó, nhiều đơn vị đã đổi mới, đa dạng hóa các nội dung  tuyên truyền về nước và biến đổi khí hậu cụ thể như: đăng trên trang thông tin điện tử của đơn vị, treo băng rôn, pano, áp phích… tuyên truyền Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng Thế giới năm 2020. Thông qua các hoạt động nhằm vận động nâng cao ý thức của xã hội về tầm quan trọng của tài nguyên nước, khí hậu, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh và quốc gia.

Tiến Đạt

Gửi bình luận của bạn