Phụ nữ tham gia tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy

Cập nhật ngày: 23/11/2019 05:54:43

Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh tích cực tham gia công tác tuyên truyền, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiều hoạt động thiết thực góp phần vào công tác phòng, chống tệ nạn ma túy (TNMT) trên địa bàn.


Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Quy Đông (TP.Sa Đéc) phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn

Các cấp Hội luôn xác định công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao ý thức hội viên và người dân. Do đó, Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng như: tổ chức các buổi truyền thông, biểu diễn tiểu phẩm, hái hoa dân chủ, hội thi; lồng ghép vào sinh hoạt, họp lệ chi, tổ hội, mô hình câu lạc bộ (CLB), nhóm, phụ nữ để tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác phòng, chống tội phạm, TNMT, HIV/AIDS,... Tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp, Nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành về phòng, chống tội phạm, các cấp Hội tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến TNMT, góp phần hạn chế tệ nạn xã hội trên địa bàn. Kết quả, trong năm 2019, Hội LHPN các cấp đã tổ chức tuyên truyền đến 138.771 lượt cán bộ, hội viên và phụ nữ.

Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN tỉnh tổ chức 2 buổi nói chuyện chuyên đề công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và phòng, chống mua bán người gắn với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại TX.Hồng Ngự và huyện Lai Vung với trên 200 đại biểu tham dự. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh còn lồng ghép nội dung công tác phòng, chống TNMT vào tập huấn lớp nghiệp vụ công tác Hội; tập huấn chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và mua bán người năm 2019 cho các học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cơ sở và hộ gia đình có phụ nữ, trẻ em tham gia.

Thực hiện Kế hoạch Liên tịch giữa Công an và Hội LHPN tỉnh về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, năm 2019, các cấp Hội tiếp nhận, giáo dục quản lý 190 đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Hội LHPN cơ sở phân công cán bộ phối hợp với lực lượng Công an địa phương tiếp cận, cảm hóa giáo dục, qua đó đã giúp đỡ 102 đối tượng đã chuyển biến tốt; 49 đối tượng có quyết định ra khỏi diện quản lý; đồng thời giới thiệu 67 thanh niên có việc làm ổn định...

Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình tổ, CLB. Toàn tỉnh 107 CLB “Phòng, chống bạo lực gia đình”, 2 CLB “Phòng, chống tệ nạn xã hội từ gia đình”, 4 Tổ “Không có tệ nạn xã hội”, 166 Tổ dư luận xã hội... Qua các mô hình, Hội LHPN các cấp đã nắm bắt tình hình, dư luận, những vấn đề bức xúc, điểm nóng về tệ nạn xã hội và TNMT ở địa phương kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm. Đồng thời phát huy vai trò phụ nữ, hội viên trong vận động gia đình và người thân tránh xa TNMT.

Theo Hội LHPN tỉnh, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương và sự tham gia hưởng ứng tích cực từ người dân nên công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, trong đó có TNMT thời gian qua mang lại hiệu quả. Để nâng cao hiệu quả phòng, chống TNMT, sắp tới, các cấp Hội LHPN tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống TNMT với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng; phát huy hiệu quả và xây dựng mới các mô hình phòng, chống tội phạm từ gia đình, cộng đồng; thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

P.L

Gửi bình luận của bạn