Đẩy mạnh phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên

Cập nhật ngày: 01/07/2013 05:39:54

Đảng bộ huyện Thanh Bình luôn chú trọng đến công tác kết nạp đảng viên mới, xem đây là mục tiêu quan trọng nhằm xây dựng các tổ chức, cơ sở Đảng không ngừng lớn mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có tâm huyết và trách nhiệm với sự nghiệp cách mạng của Đảng.


Đoàn viên, thanh niên huyện Thanh Bình xung kích
tham gia các phong trào ở địa phương

Năm 2012, huyện Thanh Bình có 336 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng, trong đó có 214 đoàn viên được xem xét kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam (chiếm 63,6%). Đảng viên toàn huyện hiện nay trên 3.700 đồng chí. Trong đó có hơn 2.000 đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy Trường THPT Thanh Bình I chia sẻ: “Thời gian qua, Đảng ủy trường chỉ đạo tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng để cán bộ, giáo viên và học sinh của trường tham gia. Thông qua các hoạt động, phát hiện những nhân tố mới tiếp tục bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lý tưởng cách mạng, lịch sử dân tộc, nhằm giúp cho lực lượng này đủ điều kiện đứng vào hàng ngũ của Đảng”. Trường THPT Thanh Bình I là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh phát triển đảng viên trong lực lượng học sinh. Trong 3 năm 2010, 2011, 2012, Đảng ủy trường kết nạp được 33 đảng viên mới, trong đó có tới 22 học sinh.

Bạn La Hồng Hải Lý - Cựu học sinh Trường TPHT Thanh Bình I, hiện là sinh viên năm nhất ngành Thương mại quốc tế (Trường Đại học Tài chính - Marketing), tự hào: “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn là học sinh, tôi thấy rất vinh dự. Tôi càng cố gắng hơn trong học tập, rèn luyện về phẩm chất đạo đức cũng như tư tưởng chính trị”. Theo cô Nguyễn Thị Thanh Hồng, những đảng viên trẻ rất nhiệt tình, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong các phong trào học tập, rèn luyện, khơi dậy hoạt động Đoàn ở cơ sở. Những đảng viên đi trước tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ để các đoàn viên khác phấn đấu và trưởng thành, nhanh chóng được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Anh Nguyễn Trường Đông - Phó Bí thư Huyện đoàn Thanh Bình đánh giá: “Nhằm phát huy vai trò của Đoàn trong công tác tham gia xây dựng, tạo nguồn phát triển Đảng, bổ sung nguồn lực trẻ cho Đảng, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Thanh Bình đã xây dựng tổ chức Đoàn thật sự vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hóa việc đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn. Từ đó thu hút đông đảo đoàn viên tham gia vào tổ chức, tăng cường học tập về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giúp đoàn viên, thanh niên định hướng được động cơ phấn đấu vào Đảng.

Thông qua những phong trào hoạt động thực tiễn, nhiều đoàn viên, thanh niên thể hiện tốt năng lực, thực hiện tốt hoài bão của tuổi trẻ, cống hiến tài năng và trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Ông Võ Thanh Vân - Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình cho rằng, quá trình phát triển đi lên của huyện Thanh Bình có dấu ấn tích cực của tuổi trẻ. Họ tiên phong vào các lĩnh vực có thế mạnh và biết khơi dậy phong trào tác động đến nếp nghĩ, cách làm của nhân dân.

Các tổ chức, cơ sở đảng phải phát huy tốt vai trò lãnh đạo, nhằm khơi dậy tối đa nguồn nhân lực trẻ, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng để giúp họ sớm trưởng thành thông qua các hoạt động thực tiễn ở địa phương, trở thành lực lượng kế thừa xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng, đủ khả năng gánh vác tốt trọng trách được nhân dân tin tưởng giao phó.

Nhựt An

Gửi bình luận của bạn