Cải cách hành chính tiếp tục phát huy hiệu quả

Cập nhật ngày: 05/06/2019 05:31:04


Người dân vẫn còn thói quen gửi hồ sơ trực tiếp đến nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

ĐTO - Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm 2019 đến nay, công tác cải cách hành chính được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều mô hình hiệu quả, nổi bật là mô hình hẹn giờ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà và chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính sang Bưu điện thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, giảm tải cho bộ máy nhà nước và không để cán bộ, công chức có điều kiện nhũng nhiễu.

Tỉnh đã khai thác ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính để tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ thông qua ứng dụng này. Nhờ đó, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2018 được cải thiện rõ nét khi lần đầu vươn lên vị trí thứ 3/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Việc tổ chức bộ máy được quan tâm thực hiện.

Nhiều cơ quan và đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối, giúp hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, số lượng tổ chức, cá nhân chủ động tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn tương đối ít. Nguyên nhân do người dân vẫn còn thói quen gửi hồ sơ trực tiếp đến nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, công tác tuyên truyền của các ngành, các cấp chưa thực sự sâu sát để người dân kịp thời nắm bắt, tiếp cận và áp dụng vào thực tiễn.

TIẾN ĐẠT

Gửi bình luận của bạn