Đồng Tháp

Những kết quả nổi bật trong cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 26/12/2018 09:59:15

ĐTO - Năm 2018, Đồng Tháp với nhiều mô hình mới như: hẹn giờ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); thông báo tin nhắn chủ động cho người dân hẹn giờ đến UBND xã nhận các tiền chính sách; giải quyết TTHC lưu động ngày thứ 7 vì dân; chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính cho Bưu điện thực hiện,... đã mang đến sự hài lòng cao từ phía người dân, doanh nghiệp.


Cán bộ Bộ phận Một cửa TX.Hồng Ngự tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Phú Thuận

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã thể hiện sự quyết tâm và chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính (CCHC), ban hành các Kế hoạch về công tác CCHC; kiểm tra CCHC; cải thiện các chỉ số CCHC tỉnh... Hầu hết các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện đều có Kế hoạch CCHC phù hợp với nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của ngành, địa phương. Căn cứ Kế hoạch CCHC năm 2018, tỉnh đã thực hiện hoàn thành 32/32 nhiệm vụ đề ra, đạt 100%.

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC như: chỉ đạo đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện mô hình Hẹn giờ, hướng dẫn kê khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà; phát huy hiệu quả mô hình “Cà phê doanh nghiệp”...

Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh đã tiến hành kiểm tra CCHC tại 8 sở; 12 huyện thị xã, thành phố; 24 xã, phường, thị trấn và 74 đơn vị hành chính cấp xã về công tác kiểm soát TTHC. Qua đó nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giảm thời gian giải quyết TTHC đối với 576 TTHC. Trong đó, có 129 thủ tục thuộc 12 sở, ban, ngành tỉnh cắt giảm thời gian giải quyết; có một số thủ tục thời gian cắt giảm từ 1 ngày đến 30 ngày so với quy định hiện hành của Trung ương.

Tiêu biểu là thủ tục thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản có thời gian giải quyết theo quy định là 180 ngày được rút ngắn 30 ngày; quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) từ 35 ngày được rút ngắn 19 ngày; cấp giấy phép xây dựng công trình triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu được rút ngắn 19 ngày; ban hành Quy chế phối hợp liên thông giải quyết TTHC về cấp Phiếu lý lịch tư pháp - cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp Phiếu lý lịch tư pháp - cấp Chứng chỉ hành nghề dược trên địa bàn tỉnh...

Tỉnh tiếp tục tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính qua nhiều kênh khác nhau như: Số điện thoại đường dây nóng, trang chính website, fanpage facebook... và rà soát 292 TTHC, trong đó kiến nghị đơn giản hóa 84 TTHC, đạt gần 29%, tổng chi phí tiết kiệm sau khi rà soát (dự kiến) hơn 44 tỷ đồng/năm.

UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức thực hiện thí điểm Đề án chuyển giao cho Bưu điện tỉnh Đồng Tháp nhiệm vụ hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. Giai đoạn 1, tỉnh thực hiện thí điểm tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh (đối với 6 lĩnh vực); 2 Bộ phận Một cửa của huyện: Thanh Bình và Tam Nông và 4 Bộ phận Một cửa cấp xã. Đến ngày 5/11/2018, tỉnh tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Đề án tại 3 huyện: Hồng Ngự, Tân Hồng, Lai Vung, TX.Hồng Ngự và 23 đơn vị hành chính cấp xã.

Tỉnh đã tiến hành rà soát, sáp nhập các phòng chuyên môn thuộc sở, Trung tâm, Chi cục; qua đó giảm 88 phòng chuyên môn. Đồng thời quyết định sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh, Nhà Thiếu nhi và Thư viện thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh trực thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

Tính đến nay, 100% các sở, cơ quan ngang sở, huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh đã áp dụng phần mềm một cửa điện tử, kết nối liên thông 3 cấp chính quyền về thông tin, dữ liệu. Tháng 9/2018, tỉnh đã xây dựng Cổng thanh toán trực tuyến; hệ thống cung cấp chức năng gửi tin nhắn SMS thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Qua đó, người dân, doanh nghiệp có thể chủ động theo dõi kết quả hồ sơ TTHC, góp phần công khai, minh bạch tình hình giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành, địa phương.

Tỉnh đã hoàn thành và đưa vào thử nghiệm việc triển khai tra cứu tình trạng hồ sơ TTHC thông qua OA Zalo, người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu tình hình giải quyết TTHC thông qua mã biên nhận hồ sơ hoặc qua QR code được in tại giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Ngoài ra, khi đăng ký nộp dịch vụ công trực tuyến, công dân còn có thể lựa chọn tính năng nhận thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ qua tài khoản qua Zalo được đăng ký.

Với sự chỉ đạo tập trung, sâu sát của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các ngành, các cấp và sự đồng thuận của nhân dân nên các nội dung, nhiệm vụ về CCHC năm 2018 của tỉnh đều được triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra, giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Minh Thùy

Gửi bình luận của bạn