Ngày 1/8/2018

Thực hiện chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công

Cập nhật ngày: 13/07/2018 05:47:01

ĐTO - UBND tỉnh vừa thống nhất chính thức triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 1/8/2018 bắt đầu thực hiện chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công tại các địa bàn được UBND tỉnh chọn thực hiện thí điểm trong giai đoạn 1 của Đề án. Ở cấp tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh (di dời Trung tâm Hành chính công tỉnh sang tòa nhà Bưu điện tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ số 85 Nguyễn Huệ, phường 2, TP.Cao Lãnh). Cấp huyện thực hiện tại 2 Bộ phận một cửa thuộc UBND huyện Thanh Bình và huyện Tam Nông (bố trí Bộ phận một cửa tại tòa nhà Bưu điện của huyện). Cấp xã thực hiện tại 4 điểm đang thực hiện mô hình kết hợp Bưu điện với Bộ phận một cửa cấp xã, gồm 2 xã Tân Thạnh, Tân Long (huyện Thanh Bình) và 2 xã Thường Thới Tiền, Thường Phước 2 (huyện Hồng Ngự).

Theo lộ trình thực hiện, từ ngày 1/10/2018, tiếp tục triển khai tại 6 Bộ phận một cửa thuộc UBND các huyện: Tân Hồng, Tháp Mười, Châu Thành, Cao Lãnh, TX.Hồng Ngự, TP.Sa Đéc và 23 điểm đã thực hiện mô hình kết hợp Bưu điện với Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 1/1/2019, sơ kết Đề án để tiếp tục triển khai trên các địa bàn còn lại (các huyện: Hồng Ngự, Lai Vung, Lấp Vò, TP.Cao Lãnh và các điểm Bưu điện văn hóa xã còn lại).

T.T

Gửi bình luận của bạn