Thí điểm chuyển giao Bưu điện thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công giai đoạn 2

Cập nhật ngày: 05/11/2018 05:11:22

ĐTO - UBND tỉnh vừa có quyết định thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/11/2018.

Theo đó, tại Bộ phận Một cửa TX.Hồng Ngự, Bưu điện tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc các lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông tin. Tại Bộ phận Một cửa huyện Hồng Ngự, Bưu điện tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc các lĩnh vực: Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Y tế, Nông nghiệp, Đăng ký kinh doanh.

Tại Bộ phận Một cửa huyện Tân Hồng, Bưu điện tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc các lĩnh vực: Công thương, Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Viễn thông, Internet. Tại Bộ phận Một cửa huyện Lai Vung, Bưu điện tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc các lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông tin.

Tại Bộ phận Một cửa của 23 đơn vị cấp xã thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố, Bưu điện tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhận, gửi các TTHC liên thông, các TTHC qua dịch vực bưu chính công ích, các TTHC theo mô hình Hẹn giờ thực hiện các TTHC tại nhà người dân trên địa bàn tỉnh...

Riêng đối với Bộ phận Một cửa huyện Tam Nông (đơn vị đã thực hiện giai đoạn 1), Bưu điện tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc tất cả các lĩnh vực đang được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của huyện.

UBND tỉnh giao trách nhiệm Sở Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện các TTHC đối với việc chứng thực chữ ký trong văn bản, giấy tờ, chứng thực các hợp đồng, giao dịch theo quy định pháp luật. Bố trí trụ sở làm việc Bộ phận Một cửa của các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Lai Vung và TX.Hồng Ngự tại Bưu điện cấp huyện các địa phương này. Bộ phận Một cửa của 23 đơn vị cấp xã thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố tại nhà làm việc của Bưu điện Văn hóa các đơn vị cấp xã nêu trên.

T.T

Gửi bình luận của bạn