Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông
Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Cập nhật ngày: 11/07/2012 06:17:43

Mặc dù là Chi đoàn mới thành lập, nhưng với sự nhiệt tình và quyết tâm, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) đã sớm ổn định hoạt động và lập được nhiều thành tích nổi bật. Trong các mặt công tác, đoàn viên, thanh niên luôn luôn là lực lượng xung kích của đơn vị, tích cực trong mọi hoạt động, đã có những bước đột phá mạnh mẽ, làm khơi dậy tinh thần thi đua lao động sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên.

Từ năm 2008 đến nay, tuy hoạt động trong điều kiện còn khó khăn do đơn vị mới thành lập, nhưng hàng năm Sở Thông tin và Truyền thông đều có ít nhất 3 đề tài, sáng kiến, giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh và đều đạt giải cao. Các giải pháp, sáng kiến tập trung vào ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý ngành như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp; Phần mềm Quản lý nhân sự HRMS; Phần mềm thiết lập trang thông tin điện tử - CMSDOTNET; Quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp độ 3; Ứng dụng công nghệ GIS quản lý thông tin hệ thống các trạm thu phát sóng điện thoại di động mặt đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin dịch vụ hành chính công phục vụ công dân...

Đặc biệt, đoàn viên Chi đoàn có nhiều giải pháp phục vụ xây dựng nông thôn mới rất có giá trị thực tiễn cao, sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá nông sản - Trái cây Đồng Tháp; Giải pháp “Website Bạn Nhà nông”; Giải pháp Ứng dụng hệ Gama, CSDL GIS mô phỏng quá trình sinh trưởng và phát tán của rầy nâu trên ruộng lúa.

Hiện nay, nhiều đề tài, giải pháp đã được áp dụng tại đơn vị, nâng cao chất lượng công tác quản lý của cơ quan, góp phần đẩy mạnh tin học hóa công tác quản lý nhà nước. Từ thành tích đó, hàng năm, Sở được Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh công nhận là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, được tặng Cờ thi đua xuất sắc nhiều năm liền.

Ngoài ra, Chi đoàn còn vận động đoàn viên, thanh niên tích cực đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên liên quan đến việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình xử lý công việc, tiên phong đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhằm giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả.

Phong trào thi đua lao động sáng tạo của cơ quan đã khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong đội ngũ cán bộ đoàn viên Chi đoàn với nhiều đề tài, sáng kiến được đưa vào áp dụng thực tế phục vụ công tác góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Các phong trào thi đua lao động sáng tạo cũng đã kịp thời khuyến khích, động viên và nhân rộng các nhân tố điển hình tiên tiến của cơ quan, khơi dậy lòng yêu nước đối với cán bộ, đoàn viên, hăng hái thi đua lao động giỏi; qua đó cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào phong trào thi đua chung của tỉnh. Từ phong trào thi đua đơn vị đã có nhiều tập thể và cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến, là tấm gương trong phong trào thi đua sáng tạo.

Tiếp tục phát huy thành tích đạt được trong phong trào thi đua, tại Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2014, Chi đoàn Sở TT&TT đề ra nhiệm vụ sẽ làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục vận động cán bộ đoàn viên tham gia tích cực các phong trào thi đua. Nghiên cứu thêm nhiều biện pháp, hình thức để thu hút đoàn viên. Đặc biệt, để luôn sáng tạo trong lao động, từng cán bộ đoàn viên phải luôn đổi mới tư duy, tích cực học tập và nghiên cứu, không bằng lòng với những gì đã đạt được, có như thế phong trào thi đua lao động sáng tạo của cơ quan mới được duy trì và ngày càng lớn mạnh.

Mai Thảo

Gửi bình luận của bạn