Hơn 1,7 tỷ đồng thực hiện Đề án phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2012 - 2017

Cập nhật ngày: 07/12/2012 06:01:43

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa đồng ý phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án phát triển Thanh niên tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2012 - 2017 với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.


Thanh niên tình nguyện tham gia hoạt động vì cuộc sống cộng đồng

Đề án Phát triển Thanh niên tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2012 - 2017 do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp chủ trì xây dựng và thực hiện với nội dung tập trung vào 3 vấn đề: Tăng cường giáo dục về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, truyền thống, pháp luật cho thanh niên, xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, sống có lý tưởng, hoài bão và có ý chí vươn lên; đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên có cơ hội tìm việc làm, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và ý thức nghề nghiệp; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.

Lan Chi

Gửi bình luận của bạn