Phát huy, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến

Cập nhật ngày: 06/12/2012 19:55:57

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tổ chức hội nghị phát huy, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2012.

Thực hiện chủ trương của Đảng bộ tỉnh về chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, các cấp, các ngành từ tỉnh đến địa phương đã xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch nhằm huy động và phát huy sức sáng tạo, đóng góp của nhân dân trong công cuộc xây dựng NTM.

Đến cuối năm 2011, nhiều địa phương đã có cách làm hay, huy động được sự đóng góp của nhân dân trong việc xây dựng các công trình công cộng và cầu, đường giao thông nông thôn. Điển hình như huyện Châu Thành vận động nhân dân hiến trên 60.280m2 đất và từ nhiều nguồn lực đã ủng hộ trên 16, 5 tỷ đồng, hơn 7.740 ngày công lao động xây dựng 76 cây cầu bê tông và 110,5km đường giao thông nông thôn; huyện Tháp Mười vận động nhân dân hiến 56.600m2 đất, trên 15,5 tỷ đồng và hơn 8 ngàn ngày công lao động. Ngoài ra, các huyện Cao Lãnh, Lấp Vò, Thanh Bình... đã vận động nhân dân hiến trên 100.000m2 đất, trên 70 tỷ đồng với hơn 190.000 ngày công lao động xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn. Riêng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã vận động nhân dân hiến trên 135.000m2 đất, trên 90 tỷ đồng và hàng trăm ngàn ngày công lao động.

Tại hội nghị, các đơn vị, cá nhân đã trao đổi những sáng kiến, kinh nghiệm hay trong việc vận động nhân dân xây dựng NTM. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng NTM ở mỗi đơn vị, địa phương.

MN

Gửi bình luận của bạn