Phong trào thi đua thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Cập nhật ngày: 12/05/2019 04:45:46

ĐTO - Các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Châu Thành phát động, thực hiện, đóng góp có hiệu quả vào việc thúc đẩy phát triển xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.


Thông qua các phong trào thi đua, hội viên và người dân đã tích cực đóng góp tài lực, vật lực xây dựng hệ thống cầu, đường nông thôn trên địa bàn huyện Châu Thành

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020.

Các hoạt động hỗ trợ người nghèo, thực hiện tháng cao điểm “Vì người nghèo” được tổ chức hàng năm, đã thu hút được sự ủng hộ về nguồn lực, giúp đỡ kịp thời cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cụ thể như: vận động hội viên tham gia các hợp tác xã, tổ hợp tác, các mô hình hùn vốn, hoạt động trợ vốn sản xuất, dạy nghề, giải quyết việc làm... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 985 hộ (chiếm 2,48%) và hộ cận nghèo là 1.299 hộ (chiếm 3,27%).

Đặc biệt, cụ thể hóa từ phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” giai đoạn 2018 - 2020 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ động xây dựng kế hoạch triển khai với các nội dung: Thi đua đoàn kết, sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong hệ thống chính trị; nâng cao năng suất lao động; nghiên cứu khoa học; phát huy sáng kiến, ý tưởng mới; ứng dụng sáng kiến, đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm; nhân rộng các mô hình ở cộng đồng dân cư để thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân.

Qua đó, các tổ chức thành viên đã tổ chức thực hiện đạt một số phong trào như: Liên đoàn Lao động có phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; Hội Nông dân triển khai phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”. Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Hội Cựu chiến binh với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Đoàn Thanh niên tổ chức các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”...

Từ đó đã tuyên truyền, phối hợp thành lập 335 tổ hợp tác sản xuất với 12.039 tổ viên; phối hợp xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới được 5 hợp tác xã, trong đó có 4 hợp tác xã được phát triển từ mô hình hội quán, nâng tổng số đến nay trên địa bàn huyện lên 16 hợp tác xã, hoạt động đúng theo quy định của Luật hợp tác xã và nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Huyện Châu Thành đã nhân rộng mô hình “Tổ Nhân dân tự quản” và phủ khắp trên địa bàn với 1.050 tổ và có trên 70% số “Tổ Nhân dân tự quản” hoạt động ổn định, hiệu quả, nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Trong đó, hiệu quả nhất đáng ghi nhận từ các “Tổ nhân dân tự quản” là nâng cao được ý thức trách nhiệm thực hiện quyền tự chủ, tự quản; tích cực tuyên truyền, vận động hộ gia đình làm tốt công tác xã hội, tình làng nghĩa xóm được gắn kết chặt chẽ, giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trộm cắp, không có người vi phạm pháp luật. Đồng thời thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng gia đình văn hóa gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn