TP.Cao Lãnh: Sau một năm đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác

Cập nhật ngày: 04/07/2012 07:12:08

Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện đến năm 2015. Trong đó, tổ chức hội nghị triển khai cho 147 đồng chí là cán bộ chủ chốt thành phố và thành lập bộ phận giúp việc cho Ban Thường vụ xây dựng quy chế làm việc, phân công các thành viên phụ trách các chi, đảng bộ cơ sở để theo dõi, hướng dẫn và giúp đỡ kịp thời; tổ chức học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 và bổ sung các chuẩn mực đạo đức trong giai đoạn hiện nay. Đến nay, có 58/58 chi bộ, đảng bộ hoàn thành công tác triển khai quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề theo tình hình của từng địa phương, đơn vị.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo được sự chuyển biến về nhận thức và sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nhiều cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung trong chuyên đề để thực hiện tại địa phương. Đơn vị Đảng ủy phường Mỹ Phú, phường 2 và phường 4 đã chủ động xây dựng các kế hoạch thực hiện cụ thể tại địa phương ngay từ đầu năm như: “3 xây, 3 chống”, “Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức”; Đảng ủy phường 3 tổ chức phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân treo ảnh Bác trong nhà; Đảng ủy phường 4 tổ chức thành công hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nội dung trong chuyên đề 2012; Đảng ủy xã Mỹ Trà chỉ đạo và giao Xã đoàn tổ chức hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Khi triển khai thực hiện chuyên đề năm 2012, các cấp ủy tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện các chuẩn mực theo chuyên đề mới, hầu hết đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở đều có ý thức tu dưỡng đạo đức, rèn luyện phẩm chất, có mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp và phục vụ nhân dân với tinh thần tận tụy, tạo được sự tín nhiệm của cán bộ và nhân dân. Đối với các tổ chức đảng, đoàn thể sau học tập chuyên đề, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ đoàn thể đều tự đánh giá lại bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu những mặt còn hạn chế.

Trong thời gian tới, TPCL tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, phát hiện và kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung như nêu gương cán bộ lãnh đạo chủ chốt và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, kiểm tra việc tổ chức thực hiện ở các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức thực hiện phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên và nhu cầu thiết thân của mỗi tập thể, của từng cá nhân.

Phương Nga

Gửi bình luận của bạn