Tăng cường công tác thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Cập nhật ngày: 09/09/2014 17:48:24

Sáng ngày 9/9/2014, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về tình hình triển khai, kết quả thực hiện các dự án đã có quyết định giao đất nhưng chậm triển khai thực hiện.


Đoàn Giám sát làm việc với sở TN&MT

Trong thời gian qua, đa số các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư đều chấp hành đúng theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn 8 tổ chức chậm đưa đất vào sử dụng, 26 dự án có diện tích sử dụng đất sai mục đích, không hiệu quả, bị lấn chiếm và cho thuê, chuyển nhượng trái pháp luật. Sở TN&MT đã tiến hành thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện, Sở TN&MT cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Luật và văn bản dưới luật liên quan đến nhiều bộ, ngành, đôi lúc còn mâu thuẫn lẫn nhau; việc cấp giấy, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với việc lập bản đồ, hồ sơ địa chính chưa đồng bộ, dẫn đến việc lấn chiếm, tranh chấp đất đai còn xảy ra; việc các cơ quan nhà nước kiểm tra xử lý còn chồng chéo chưa đúng thẩm quyền nên việc tranh chấp còn kéo dài. Sở TN&MT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời và kiên quyết đối với các dự án chậm triển khai; cần có cơ chế chính sách quản lý đất đai và các phí hạ tầng trong các khu, cụm công nghiệp để đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, tránh sử dụng đất lãng phí; bổ sung thêm nguồn kinh phí sự nghiệp địa chính; bổ sung biên chế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai…

Thay mặt Đoàn giám sát, bà Trần Thị Yến Vân, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách ghi nhận những khó khăn và những kiến nghị của sở TN&MT. Đồng thời đề nghị sở cần phối hợp với các ngành chuyên môn tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy trình đúng trình tự, thủ tục sử dụng đất có hiệu quả, bên cạnh đó cần có giải pháp thu hồi các dự án kéo dài; đề ra các giải pháp quản lý các dự án trong các khu, cụm công nghiệp…

                                                                                                                                TP

Gửi bình luận của bạn