Nhiều đổi mới trong công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ

Cập nhật ngày: 26/12/2014 15:19:15

Ngày 26/12/2014, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2014. Đồng chí Đoàn Quốc Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự.


Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân
đạt thành tích trong thi đua thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

Trong năm qua, công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đạt được một số kết quả nhất định. Theo đó, các cấp ủy có nhiều đổi mới tổ chức triển khai, thực hiện chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận; các cấp ủy đảng ban hành Quy chế công tác dân vận ở cấp mình quản lý và triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cấp ủy từng địa phương ban hành Quy chế và chương trình làm việc định kỳ về tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, đảng viên, cán bộ hưu trí và nhân dân thông qua mô hình “Ngày thứ Sáu nghe dân nói”, để kịp thời nắm bắt và giải quyết tốt các vấn đề thắc mắc, khó khăn của người dân. Từ đó, củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tích cực hơn. Đặc biệt, nội dung hoạt động tập trung vào những vấn đề mới, cấp bách, giảm dần tính hình thức, chú trọng đến chất lượng hoạt động; công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, đã giới thiệu 6.174 đoàn viên, hội viên ưu tú và được xem xét kết nạp 3.486 đồng chí.

Công tác chăm lo người có công, hộ nghèo, hỗ trợ tư vấn việc làm, bảo trợ, an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đặc biệt quan tâm; thực hiện có hiệu quả chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần làm giảm 2,1% tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2013.

Dương Út

Gửi bình luận của bạn