Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh

Cập nhật ngày: 17/07/2020 05:33:44

(Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI)

(Tiếp theo)

II- MỤC TIÊU, CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

1. Dự báo tình hình

1.1. Thuận lợi

Kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, nhất là việc triển khai có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư nhân sẽ là động lực để các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tăng thêm tiềm lực cho nền kinh tế của Tỉnh.

Nhiều dự án đầu tư hạ tầng được Trung ương triển khai thực hiện cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, cùng với nhiều dự án đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng của Tỉnh hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo thuận lợi cho việc kết nối, lưu thông hàng hoá và tăng lợi thế cạnh tranh của Tỉnh.

Định hướng phát triển nông nghiệp, du lịch được xác định rõ ràng, đi vào chiều sâu; công nghiệp chế biến phát triển mạnh, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, quan hệ hợp tác, liên kết với các đối tác đầu tư trong và ngoài nước được mở rộng, mở ra nhiều triển vọng mới.

Nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân được nâng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển mới; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, năng động và phối hợp tốt hơn; các chủ trương mới được cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ. Năng lực cán bộ được nâng cao, từng bước thích ứng với nền kinh tế thị trường.

1.2. Khó khăn

Tình hình thiên tai, dịch bệnh, sự cạnh tranh của thị trường diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường sẽ là thách thức đối với sự ổn định nền kinh tế của Tỉnh.

Kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, các tuyến giao thông cửa ngõ ra, vào Tỉnh chậm được đầu tư, nâng cấp, mở rộng sẽ là điểm nghẽn ảnh hưởng lớn đến việc kết nối, lưu thông hàng hoá, thu hút đầu tư để có thêm năng lực mới tạo ra bước chuyển nhanh cho sự phát triển kinh tế.

Một số mặt hàng chủ lực của Tỉnh sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và chịu sự cạnh tranh gay gắt hơn trên thương trường trong và ngoài nước; biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường sẽ tác động nghiêm trọng hơn đối với sản xuất và đời sống người dân.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hoạt động thương mại điện tử sẽ tác động mạnh và ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của người lao động trong khi chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; quan niệm, tập quán, thói quen của một bộ phận nhân dân chưa thích ứng với yêu cầu phát triển; một số hạn chế, yếu kém đã được nhận diện trong nhiệm kỳ qua, nếu không được khắc phục sớm, sẽ tạo ra lực cản lớn đối với sự phát triển của Tỉnh.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh phi truyền thống còn tiềm ẩn một số yếu tố có thể gây bất ổn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phát triển kinh tế.

(Còn tiếp)

Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác