Triển khai công tác thi đua và Đại hội Công đoàn các cấp

Cập nhật ngày: 11/06/2012 07:43:15

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng của Công đoàn và Đại hội Công đoàn các cấp cho LĐLĐ huyện, thị, thành, Công đoàn ngành và Công đoàn các khu cụm công nghiệp - khu kinh tế...

Hội nghị đã tập trung hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn về tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, khen toàn diện, khen chuyên đề, một số điểm lưu ý tặng Bằng khen cá nhân và tiêu chuẩn Cờ thi đua của Chính phủ; Tiêu chuẩn Bằng khen của Tổng liên đoàn Việt Nam và LĐLĐ tỉnh... Hội nghị cũng hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội, xây dựng nội dung tổ chức Đại hội, hướng dẫn kinh phí chi đại hội CĐCS. Đồng thời, triển khai một số nội dung về hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ X - 2012.

M.T

Gửi bình luận của bạn