Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ động kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai để khắc phục hạn chế

Cập nhật ngày: 29/08/2019 06:02:47

ĐTO - Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã chủ động thực hiện công tác kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai. Trong 6 tháng đầu năm 2019, việc tiếp nhận và trả kết quả thực hiện TTHC cho người dân được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực như: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, khí tượng thủy văn, môi trường với kết quả đạt 98,5% hồ sơ trước hẹn và 1,5% hồ sơ trả đúng hẹn.


Kiểm tra về công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại huyện Tân Hồng

Các TTHC thuộc lĩnh vực TN&MT được Sở công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên website của Sở để người dân, tổ chức biết. Sở TN&MT đã quan tâm, bố trí công chức, viên chức có năng lực chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả cho người dân, luôn đặt tinh thần phục vụ người dân, tổ chức lên trên hết, không gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân. Đặc biệt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các mẫu đơn và tờ khai thực hiện TTHC được Sở cung cấp miễn phí cho người dân.

Công tác kiểm tra được Sở TN&MT thực hiện thường xuyên, trong 6 tháng qua, Sở TN&MT thực hiện kiểm tra tại các Phòng TN&MT của huyện Thanh Bình, TP.Sa Đéc. Qua kiểm tra, 2 địa phương đều thực hiện khá tốt công tác giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một số hồ sơ trễ hẹn và chưa thực hiện đầy đủ thư xin lỗi đối với trường hợp trễ hẹn.

Theo kế hoạch của Sở TN&MT, các nội dung kiểm tra là về công tác giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT và UBND cấp huyện. Trong đó, kiểm tra về quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai; công tác phối hợp giữa các đơn vị về những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết hồ sơ; những hồ sơ trễ hẹn và đề xuất hướng giải quyết. Việc kiểm tra này nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, vướng mắc của các địa phương, qua đó giúp công tác giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai đi vào nề nếp.

Đến nay, đoàn kiểm tra của Sở TN&MT đã hoàn thành kiểm tra công tác giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai tại 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Qua kiểm tra, Đoàn công tác ghi nhận các kết quả tích cực từ công tác giải quyết TTHC cho người dân tại các địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian đầu chuyển sang mô hình Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp, công tác giải quyết TTHC vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Cụ thể, dữ liệu địa chính chưa đồng bộ, còn nhiều sai sót, công tác phối hợp chưa được chú trọng... Từ đó, dẫn đến còn nhiều hồ sơ giải quyết trễ hẹn, ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết TTHC. Theo số liệu thống kê trong 6 tháng qua, tổng số hồ sơ tiếp nhận thuộc lĩnh vực đất đai tại 12 địa phương là hơn 97.000 hồ sơ, trong đó còn giải quyết trễ hẹn khoảng 920 hồ sơ.

Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những nguyên nhân chủ yếu do công tác tiếp nhận hồ sơ chưa chặt chẽ, còn sai sót thông tin, thiếu thành phần hồ sơ, chưa đảm bảo tính pháp lý; công tác phối hợp giữa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, xã chưa tốt. Đối với các trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hẹn, một số địa phương còn thiếu thư xin lỗi hoặc việc xin lỗi chưa thực hiện theo quy trình hướng dẫn của tỉnh.

Để khắc phục hạn chế trên, Sở TN&MT chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá lại quy trình phối hợp trong giải quyết TTHC, làm rõ những “điểm nghẽn” dẫn đến hồ sơ trễ hẹn, đề xuất giải pháp khắc phục. Đồng thời kiến nghị UBND cấp huyện chỉ đạo, quán triệt đến đơn vị chuyên môn, UBND cấp xã tăng cường công tác phối hợp, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong công tác giải quyết TTHC, phục vụ người dân.

DƯƠNG CẦM

Gửi bình luận của bạn