ĐỒNG THÁP

Thực hiện mô hình “4 tại chỗ trong 1 ngày làm việc”

Cập nhật ngày: 28/08/2019 11:05:12

ĐTO - UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành văn bản chỉ đạo, thống nhất về việc thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) bố trí lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh đến làm việc tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công vào buổi sáng của ngày làm việc (từ 10 giờ đến 11 giờ 30 phút) để thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các TTHC thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp (theo mô hình “4 tại chỗ trong 1 ngày làm việc - 8 giờ). Thời gian triển khai thực hiện bắt đầu vào ngày 1/8/2019.

Bên cạnh đó, Sở KH&ĐT còn có trách nhiệm đăng ký thêm con dấu của Phòng Đăng ký kinh doanh để sử dụng tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công; phối hợp với Trung tâm niêm yết, công khai và có hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp đến tổ chức, công dân biết. Công an tỉnh sẽ hỗ trợ, hướng dẫn Sở KH&ĐT trong việc đăng ký thêm con dấu của Phòng Đăng ký kinh doanh theo đúng quy định. Cục Thuế phối hợp, cung cấp, phản hồi nhanh chóng, kịp thời các thông tin về thuế đến Sở KH&ĐT trong quá trình thực hiện các TTHC có liên quan.

Mô hình này được áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại của doanh nghiệp.

Minh Thùy

Gửi bình luận của bạn