Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh rút ngắn thời gian cấp biển số, giấy đăng ký xe

Cập nhật ngày: 17/08/2019 05:59:57

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường công tác cải cách hành chính (CCHC), ngay từ đầu năm, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững các mục tiêu, yêu cầu đặt ra đối với công tác CCHC. Qua đó, Phòng đã rà soát, sắp xếp bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn, tăng cường khâu tiếp nhận, giải quyết các thủ tục đăng ký xe cho tổ chức, cá nhân.


Phòng Cảnh sát giao thông nâng chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục đăng ký xe

Để thực hiện tốt công tác CCHC, nâng chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến đăng ký xe, Ban lãnh đạo Phòng CSGT tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh trang bị cơ sở vật chất cho công tác đăng ký xe, niêm yết đầy đủ các thủ tục, công khai số điện thoại đường dây nóng, đặt hòm thư góp ý. Bên cạnh đó, phân công cán bộ làm việc thêm buổi sáng thứ bảy hàng tuần, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến làm thủ tục đăng ký xe.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo Phòng CSGT luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác CCHC, tạo sự công khai, minh bạch trong lĩnh vực đăng ký xe, cải tiến quy trình, rút ngắn tối đa thời gian cấp biển số, giấy đăng ký xe cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong ngày. Cụ thể, chủ xe đến nộp hồ sơ được giải quyết hồ sơ, trả kết quả theo số thứ tự, thực hiện đúng quy trình bấm chọn biển số xe ngẫu nhiên trên hệ thống máy vi tính và cấp ngay biển số xe nếu hồ sơ đầy đủ thủ tục; chủ xe nộp hồ sơ buổi sáng, buổi chiều sẽ được nhận kết quả đăng ký xe (giấy đăng ký, hồ sơ di chuyển...); nộp hồ sơ buổi chiều, buổi sáng ngày hôm sau sẽ được nhận kết quả đăng ký xe. Đồng thời còn thực hiện cấp ngay biển số, giấy đăng ký xe trong 1 giờ làm việc cho các đối tượng thuộc diện ưu tiên (người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, có con nhỏ, người bị khuyết tật, ốm đau). Bên cạnh đó, để giảm chi phí, thời gian đi lại của chủ xe, Phòng CSGT ký kết với Bưu điện trả giấy đăng ký, hồ sơ xe về nơi cư trú qua dịch vụ Bưu chính công ích khi chủ xe có yêu cầu...

Từ những kết quả đạt được trong công tác CCHC lĩnh vực đăng ký xe, Phòng CSGT Công an tỉnh đã được các cấp, các ngành và nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong nhiều năm liền được Công an tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác CCHC. Kết quả lấy phiếu khảo sát đối với việc phục vụ của cán bộ phụ trách làm thủ tục đăng ký xe trong 6 tháng đầu năm 2019 được các tổ chức, cá nhân đánh giá cao về mức độ hài lòng, không có trường hợp nào không hài lòng hoặc phản ảnh.

Chí Linh

Gửi bình luận của bạn