Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Cập nhật ngày: 25/07/2019 05:52:20

ĐTO - UBND huyện Lai Vung đang ráo riết thực hiện “Mô hình sinh viên đồng hành cùng tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4” nhằm hướng đến đa dạng hóa hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến, giảm sự phiền hà cho người dân, đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách hành chính.


Phòng Nội vụ huyện Lai Vung hướng dẫn cán bộ nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 ở lĩnh vực thi đua - khen thưởng

Trong 6 tháng qua, huyện Lai Vung thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được hơn 3.400 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn 3.050 hồ sơ (đạt 100%) và không có hồ sơ trễ hẹn, còn lại 343 hồ sơ đang giải quyết. Kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại xã, trả kết quả tại nhà hộ gia đình thông qua dịch vụ Bưu chính công ích là 282 hồ sơ. Việc thực hiện nội dung trực tuyến mức độ 3, 4 chưa có hồ sơ phát sinh nhiều do người dân chủ yếu đến cơ quan trực tiếp để được giải quyết. Phòng Nội vụ huyện đã triển khai hướng dẫn cho cán bộ thuộc các cơ quan, ban, ngành cách thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 ở lĩnh vực thi đua - khen thưởng.

Theo Phòng Nội vụ huyện Lai Vung, do người dân, tổ chức chưa cập nhật nắm bắt thông tin cũng như quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua môi trường mạng, việc ứng dụng công nghệ thông tin của người dân cũng chưa được nhiều nên việc thực hiện DVCTT mức độ 3, 4 của người dân, tổ chức là rất ít. Nhận thấy những hạn chế đó, lãnh đạo UBND huyện Lai Vung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan đẩy mạnh công tác hướng dẫn, thông tin tuyên truyền để người dân, tổ chức có thể thực hiện DVCTT mức độ 3, 4.

Theo đó, Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND)/UBND huyện phối hợp với Huyện đoàn xây dựng kế hoạch liên tịch để thực hiện “Mô hình sinh viên đồng hành cùng tổ chức, cá nhân thực hiện DVCTT mức độ 3, 4” nhằm hỗ trợ, hướng dẫn cho tổ chức, người dân tiếp cận các DVCTT. Mô hình này được tổ chức thực hiện tại bộ phận Một cửa huyện và bộ phận Một cửa của 12 xã, thị trấn thuộc huyện Lai Vung. Cụ thể, 26 sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Kinh tế Luật TP.Hồ Chí Minh cùng với công chức bộ phận Một cửa trên địa bàn huyện hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến mức độ 3. Hết chiến dịch tình nguyện hè, Huyện đoàn phân công đoàn viên ở các chi đoàn trực thuộc thực hiện đến cuối năm 2019 để sơ kết kết quả thực hiện và triển khai cho năm tiếp theo.

Ông Trần Bá Minh - Phó Chánh Văn phòng HĐND/UBND huyện Lai Vung cho biết: “UBND huyện Lai Vung rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt việc đẩy mạnh thực hiện DVCTT mức độ 3, 4. Tuy nhiên, thời gian qua, số lượng hồ sơ nộp trực tuyến rất ít. Do đó, việc phối hợp thực hiện mô hình trên là rất cần thiết với mục đích cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 cho tổ chức, cá nhân được thuận lợi, hiệu quả, góp phần cải cách TTHC mang lại lợi ích và tạo thuận lợi nhiều hơn cho người dân”.


Sinh viên tình nguyện cùng với công chức bộ phận Một cửa hướng dẫn, hỗ trợ người nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến mức độ 3

Theo kế hoạch, Huyện đoàn có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí lực lượng sinh viên tình nguyện ở bộ phận Một cửa; Văn phòng HĐND/UBND huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình cho các sinh viên; đồng thời cùng với UBND các xã, thị trấn sắp xếp máy tính, thiết bị. Hoạt động nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính trên địa bàn huyện, đảm bảo công tác giải quyết TTHC nhanh chóng, đúng pháp luật, khách quan, công khai, minh bạch và đảm bảo sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Ông Trần Bá Minh cho biết, khi tổ chức, cá nhân tham gia DVCTT mức độ 3, 4 sẽ nhận được các lợi ích như: thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày thông qua thiết bị thông minh, tại mọi địa điểm có kết nối Internet; tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ; theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ.

Thông qua mô hình này nhằm giúp các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Lai Vung chuyển sang thực hiện bằng hình thức trực tuyến trong danh mục được UBND huyện phê duyệt mà không cần thiết nộp bằng văn bản giấy. Theo kế hoạch, huyện phấn đấu thực hiện DVCTT mức độ 3, 4 đạt từ 40% trong tổng số TTHC được thực hiện tại bộ phận Một cửa huyện và 30% số TTHC được thực hiện tại bộ phận Một cửa cấp xã.

Dịch vụ công trực tuyến là gì?

Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

- DVCTT mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính (TTHC) và các văn bản có liên quan quy định về TTHC đó.

- DVCTT mức độ 2: là DVCTT mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- DVCTT mức độ 3: là DVCTT mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- DVCTT mức độ 4: là DVCTT mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

DƯƠNG ÚT

Gửi bình luận của bạn