Từ ngày 1/8, thực hiện thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công giai đoạn 3

Cập nhật ngày: 29/07/2019 10:10:57

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương vừa có ý kiến chỉ đạo việc triển khai thực hiện thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh Đồng Tháp thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 3 (bắt đầu từ ngày 1/8/2019).

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Phục vụ hành chính công phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh trong việc sắp xếp, bố trí nơi làm việc, trang thiết bị, phương tiện, hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm để tổ chức thực hiện việc chuyển giao nhiệm vụ theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện thí điểm giai đoạn 3 phối hợp chặt chẽ với Bưu điện cấp huyện trong việc di dời, bố trí trụ sở, hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện làm việc (gồm máy vi tính, bàn, ghế, các bảng niêm yết TTHC, các biểu mẫu, hồ sơ, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả...) tại địa điểm chuyển giao của Bộ phận Một cửa, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ tổ chức, công dân đến liên hệ giải quyết TTHC.

Các công việc nêu trên, bao gồm việc lắp đặt đường truyền, cấu hình phần mềm và vận hành thử tại Bộ phận Một cửa được chuyển giao phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 31/7/2019, đảm bảo công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của tổ chức, công dân từ ngày 1/8/2019 được liên tục, thông suốt.

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo phạm vi thẩm quyền quản lý chỉ đạo, phân công công chức Một cửa, công chức chuyên môn khẩn trương tập huấn, hỗ trợ nhân viên Bưu điện thực hiện nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được chuyển giao theo phương thức “Cầm tay chỉ việc”; đảm bảo khi nhân viên Bưu điện thực hiện được nhiệm vụ, mới tiến hành bàn giao công việc và điều động công chức, viên chức về lại phòng, ban, đơn vị chuyên môn. Trong quá trình thực hiện, các phòng, ban, công chức chuyên môn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên Bưu điện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

T.T

Gửi bình luận của bạn