Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên thông

Cập nhật ngày: 14/06/2019 11:00:15

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương vừa có quyết định ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, việc giải quyết các TTHC trên phải đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật đối với từng loại thủ tục; bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, thuận lợi cho các cá nhân có yêu cầu. Khi phối hợp giải quyết phải tuân thủ quy định pháp luật theo từng lĩnh vực và không làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị có liên quan; cùng phối hợp giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các TTHC.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các TTHC liên thông, chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trong quy trình liên thông, thu lệ phí theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng phiếu (theo mẫu quy định) cụ thể một lần, đầy đủ để công dân bổ sung, hoàn chỉnh.

Trường hợp có nhu cầu thì người nộp hồ sơ được quyền yêu cầu và được trực tiếp nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với từng TTHC liên thông. Trong trường hợp người dân có yêu cầu nhận kết quả từng loại thủ tục trên, thì khi nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã trình bày cụ thể để ghi vào phiếu hẹn và trả kết quả theo quy định.

Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết, cơ quan có trách nhiệm phải có văn bản gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã và văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức của cơ quan ghi rõ lý do quá hạn và thời hạn trả kết quả. Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã thông báo thời hạn trả kết quả và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan làm quá hạn giải quyết hồ sơ cho công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành và UBND các địa phương. Trong đó, Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong phạm vi lĩnh vực của ngành mình quản lý để bảo đảm Quy chế này được triển khai thực hiện thống nhất và đồng bộ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế này đến UBND cấp xã trực thuộc, đảm bảo việc thực hiện được thống nhất, đồng bộ. UBND cấp xã có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức thích hợp; thông báo thường xuyên đến khóm, ấp và phổ biến rộng rãi để người dân dễ tiếp cận và thực hiện khi có nhu cầu; công khai đầy đủ, rõ ràng các TTHC, niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các loại giấy tờ, hồ sơ, mức thu lệ phí và thời hạn giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Quy chế này... Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2019.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn