Không có ý kiến trả lời trễ hạn hoặc chưa trả lời

Cập nhật ngày: 15/11/2018 05:51:23

ĐTO - Từ ngày 11/10/2018 - 11/11/2018, UBND tỉnh tiếp nhận và giao các cơ quan, địa phương xử lý 28 ý kiến của Báo Đồng Tháp và Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

Kết quả xử lý, có 15 ý kiến đã đến hạn. Trong đó có 12 ý kiến trả lời trước hạn của Công an tỉnh, các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Y tế, UBND TP.Cao Lãnh, huyện Tam Nông, Thanh Bình. Theo Văn phòng UBND tỉnh, không có ý kiến trả lời trễ hạn hoặc chưa trả lời.

Với kết quả nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã biểu dương thủ trưởng các cơ quan, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, yêu cầu Chánh Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục theo dõi và báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý ý kiến của cá nhân, tổ chức gửi đến UBND tỉnh.

Hữu Nghĩa

Gửi bình luận của bạn