Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VIII

Cập nhật ngày: 07/12/2012 06:05:07

Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VIII được khai mạc sáng ngày 6/12/2012 tại Hội trường UBND tỉnh.

57/63 đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, các đại biểu Quốc hội khóa VIII đơn vị tỉnh Đồng Tháp, đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và Thiếu tướng Nguyễn Đoàn Kết - Vụ Quốc phòng - An ninh Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Thường Trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tham dự.


Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Vĩnh Tân đọc lời khai mạc

Trong ngày đầu khai mạc kỳ họp, các đại biểu và khách dự nghe báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và nhiệm vụ giải pháp năm 2013; các báo cáo về hoạt động giám sát của HĐND, báo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri, báo cáo về thu chi ngân sách, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, báo cáo của Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân; các tờ trình, báo cáo thẩm tra về chấp hành pháp luật, dự thảo nghị quyết về quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân; giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh; dự thảo nghị quyết về quy định các loại giá đất trên địa bàn; giải trình của UBND tỉnh về các kiến nghị của cử tri, kết quả của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII.


HĐND tỉnh kỳ họp thứ V

Trong ngày hôm nay (7/12/2012) các đại biểu và khách dự chia 5 tổ thảo luận về kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh và thảo luận về các dự thảo Nghị quyết. Ngày 8/12 sẽ thảo luận và chất vấn, trả lời chất vấn tại Hội trường, ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về những vấn đề mà các đại biểu quan tâm, kiến nghị và thông qua 19 nghị quyết.

DT

Gửi bình luận của bạn