TÂN HỒNG

Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, thị trấn

Cập nhật ngày: 13/05/2019 15:19:04

ĐTO - Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Hồng chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn” (gọi tắt là Nghị quyết 03-NQ/TU). Từ đó, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên (ĐV), đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Cán bộ xã Tân Thành B xuống địa bàn nắm tình hình, tâm tư của nhân dân về xây dựng ấp văn hóa (Ảnh tư liệu)

Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị; từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tăng cường xuống địa bàn nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Phân công đồng chí cấp ủy viên phụ trách chi bộ ấp, khóm để hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Các chi bộ đều xây dựng quy chế làm việc; trong sinh hoạt Đảng, chi bộ bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung sinh hoạt từng bước đổi mới, thiết thực, sát với địa bàn dân cư, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Công tác phân công, quản lý ĐV; tạo nguồn kết nạp ĐV mới... được chi bộ thực hiện chặt chẽ. Hiện, 39/39 chi bộ ấp, khóm ở huyện Tân Hồng đều có trụ sở, nơi làm việc.

Để đáp ứng tốt yêu cầu công việc, những đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên chi bộ ấp, khóm trong huyện Tân Hồng được bồi dưỡng về kỹ năng tổ chức, điều hành sinh hoạt chi bộ; cập nhật kiến thức, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên... Mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND được thực hiện tại xã Tân Phước. Tân Hồng có 100% ấp, khóm thực hiện mô hình Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ấp, khóm; Phó Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khóm. Việc thực hiện mô hình trên giúp tinh gọn bộ máy; mối quan hệ giữa đồng chí Bí thư chi bộ với người dân ngày càng gần gũi, kịp thời nắm và giải quyết vấn đề phát sinh ở địa phương.

Theo BTV Huyện ủy Tân Hồng, qua thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, công tác tự phê bình và phê bình duy trì thường xuyên, nghiêm túc hơn. Các cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời gợi ý kiểm điểm đối với những tập thể và cá nhân thuộc cấp mình quản lý khi có khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa. Đồng thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những ĐV gương mẫu, có thành tích tốt và thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với ĐV vi phạm. Ngoài ra, BTV Huyện ủy quan tâm chỉ đạo quản lý, kiểm tra, giám sát ĐV. Việc kiểm tra và xử lý đảm bảo công minh, chính xác, đúng quy định của Điều lệ Đảng, đề cao tính giáo dục, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, dù có nhiều cố gắng nhưng huyện vẫn còn một vài tồn tại, hạn chế. Chẳng hạn, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy các xã, thị trấn từng bước đổi mới nhưng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Có nơi chưa tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định; chưa thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, có biểu hiện nể nang, ngại va chạm. Cán bộ trẻ đang công tác ở xã, thị trấn được tăng cường về giữ nhiệm vụ Bí thư chi bộ ấp, khóm thiếu kinh nghiệm thực tiễn; tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phận ĐV còn hạn chế; vắng sinh hoạt chi bộ, đi làm ăn xa không xin phép.

Đồng chí Đinh Văn Năm - Bí thư Huyện ủy Tân Hồng cho biết: Thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo công tác triển khai, quán triệt cho các cấp ủy, tổ chức đảng nắm vững những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của đảng bộ xã, thị trấn theo tinh thần Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy. Hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Đẩy mạnh công tác phát triển ĐV, nhất là ở ấp, khóm; xử lý nghiêm những ĐV vắng sinh hoạt chi bộ mà không có lý do chính đáng; thực hiện thường xuyên, nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình...

NHỰT AN

Gửi bình luận của bạn