Thanh Bình: Sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2012

Cập nhật ngày: 04/07/2012 07:12:14

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Bình vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và phối hợp với các ngành liên quan tổ chức hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong toàn huyện. Trong đó, tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 12-NQ/TW – Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Bí thư cấp ủy tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, họp mặt các chức sắc, chức việc các tôn giáo đầu xuân 2012...; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm như kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng, 37 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Capuchia, biển, đảo Việt Nam, Năm an toàn giao thông, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Tại Hội nghị, các đồng chí đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt và những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2012. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết; công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của địa phương ra dân; chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác Tuyên giáo cơ sở và bồi dưỡng kỹ năng công tác tuyên truyền miệng.

Công Thành

Gửi bình luận của bạn