Trường Chính trị tỉnh luôn quán triệt tư tưởng “Lấy chất lượng làm trọng tâm...”

Cập nhật ngày: 06/07/2012 08:53:36

Từ những kinh nghiệm và thành công ở các năm trước, lãnh đạo Trường Chính trị đã sớm xây dựng kế hoạch năm học và các hoạt động chủ yếu của trường, nhất là lịch mở lớp, lịch hội họp và những hoạt động chính. Nhờ đó, một khối lượng lớn công việc đã được triển khai và thực hiện đúng lộ trình.

Năm nay, cùng với việc tiếp tục quản lý 15 lớp Đại học và Cao cấp lý luận chính trị - hành chính, Trường đã mở 42 lớp đào tạo, bồi dưỡng, trong đó có 16 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 1.026 học viên và 4 lớp bồi dưỡng Chuyên viên với 290 học viên. Thành công này góp phần phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của Tỉnh ủy về chuẩn hóa các chức danh cán bộ, công chức tuyến cơ sở. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Trường đã tiến cử và Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận bổ nhiệm 1 Phó trưởng khoa giữ chức Phó hiệu trưởng Trường, điều 1 Trưởng khoa về huyện giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng ban Tuyên giáo. Điểm đáng ghi nhận trong công tác cán bộ là có nhiều giảng viên tự học hoặc tự giác chấp hành sự phân công của lãnh đạo trường tiếp tục học chuyên sâu. Ngoài ra, việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, hoàn thiện cơ sở vật chất, phát triển cảnh quan và chăm lo thu nhập cho công chức, viên chức là những việc được đánh giá cao.

Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót do hoạt động giảng dạy còn quá tải, nhận thức và hành động hướng về chất lượng chưa rõ; khâu điều hành, phối hợp, thông tin chưa tốt gây chậm, đình đốn, hủy bỏ công việc, tạo nên bức xúc trong nội bộ giảng viên và học viên. Do đó, cần sớm thực hiện các giải pháp sau: chuẩn bị các khâu để xây dựng kế hoạch năm học và kế hoạch tài chính năm 2013 cho đúng, khoa học nhất; chuẩn bị các cuộc họp về giảng viên kiêm nhiệm, về triển khai năm học; nâng cao chất lượng giảng dạy; nâng tầm nghiên cứu khoa học lên một bước; thường xuyên bồi dưỡng ý thức phục vụ cho giảng viên, viên chức đối với người học; tiếp tục tạo cảnh quan trong lành - sạch - đẹp.

Trên tinh thần ấy, công chức, viên chức Trường Chính trị luôn quán triệt tư tưởng chỉ đạo: “Lấy chất lượng làm trọng tâm, lấy khoa học, nền nếp làm cơ sở và lấy chặt chẽ làm thường xuyên”.

Nguyễn Văn Biết

Gửi bình luận của bạn