Kiểm tra công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 04/07/2012 07:12:25

Vừa qua, Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh Trung ương đã đến kiểm tra công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh ở tỉnh Đồng Tháp.

Điểm nổi bật trong công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 của tỉnh là luôn thực hiện đúng theo kế hoạch, có trên 90% các đối tượng được bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới. Trong đó đáng chú ý nhất là công tác giáo dục Quốc phòng toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể như phát hình Chuyên mục vì an ninh Tổ quốc, Chuyên mục QPTD, đăng các tin, bài phản ánh hoạt động của lực lượng vũ trang trên báo Trung ương và địa phương; qua đó nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm của người dân tham gia xây dựng nền Quốc phòng toàn dân - An ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

Đại tá Phạm Hồng Kỳ - Trưởng Đoàn kiểm tra công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh Trung ương đánh giá công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Đồng Tháp chặt chẽ và hiệu quả. Tuy nhiên, cần chú ý tăng cường hơn nữa việc đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng ở các trường phổ thông, cao đẳng, trung cấp nghề, tập huấn đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở để công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh của tỉnh nhà ngày càng phát huy hiệu quả.

Thanh Lạc

Gửi bình luận của bạn