Tập trung tuyên tuyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội

Cập nhật ngày: 04/07/2012 13:41:26

Ngày 3-7-2012, Sở Thông tin – Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 6 năm 2012.


Đồng chí Lê Minh Trung - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
định hướng tuyên truyền cho báo chí

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh và một số cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tham dự.

Nhìn chung trong tháng 6 các cơ quan báo chí trong tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền của tỉnh; thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, diễn biến tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội góp phần đáng kể trong việc ổn định tâm lý, tạo lòng tin cho nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Trong tháng 7, đồng chí Lê Minh Trung -Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền kế hoạch thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; tuyên truyền về biển đảo; về các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; báo chí cần những bài viết mang tính phát hiện các vấn đề lớn góp phần vào công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh; tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm diễn ra trong tháng...

Phú Thuận

Gửi bình luận của bạn