Đồng ý giải quyết một nền nhà tái định cư

Cập nhật ngày: 15/06/2012 06:53:34

Ông Huỳnh Văn Lực ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, có đơn khiếu nại giải quyết cho ông một nền nhà, vì sau khi thu hồi đất, ông chỉ còn 40m2 đất vừa làm nhà ở vừa là nơi mua bán phân bón. Sau khi xem xét khiếu nại của ông, UBND tỉnh đồng ý giải quyết bán cho ông một nền nhà không thông qua đấu giá, giá nền theo quy định tại thời điểm giao đất.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường và kiến nghị của UBND huyện Châu Thành, ngày 20-12-2006 UBND tỉnh phê duyệt Dự án hệ thống cầu, tuyến đường ĐT 854 với tổng diện tích thu hồi đất của các hộ gia đình và cá nhân là là 25.951m2, trong đó có giải tỏa 1 căn nhà, thu hồi 40,3m2 đất vườn, một kho phân và thu hồi 35,5m2 đất vườn liền kề với căn nhà còn lại có diện tích 40m2 của hộ ông Huỳnh Văn Lực, sau khi thu hồi, huyện đã áp giá bồi thường tại thời điểm lập phương án và được UBND huyện Châu Thành phê duyệt với tổng số tiền bồi thường cho ông là là 154,5 triệu đồng, nhưng ông chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và có đơn yêu cầu giải quyết cho gia đình ông một nền tái định cư trong Cụm dân cư xã Tân Nhuận Đông.

Tuy nhiên, sau khi nhận đơn của ông, ngày 18-1-2012, UBND huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 09 bác đơn khiếu nại yêu cầu giải quyết 1 nền tái định cư trong Cụm dân cư xã của ông, với lý do ông còn lại 1 căn nhà ở diện tích khoảng 40m2. Ông Lực không đồng ý với Quyết định giải quyết của UBND huyện, tiếp tục gởi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh và không bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ngày 21-3-2012, UBND huyện Châu Thành ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành theo Quyết định của huyện và ngày 4-4-2012, UBND huyện tổ chức tiếp xúc, vận động ông Lực trước khi cưỡng chế. Qua tiếp xúc, ông Huỳnh Văn Lực tự nguyện chấp hành tháo dỡ nhà, kho phân bón, vật kiến trúc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, chậm nhất đến ngày 15-4-2012, không tổ chức cưỡng chế. Nhưng khi bàn giao mặt bằng thì gia đình ông không còn nơi mua bán phân bón, phải lấy nhà ở hiện tại còn 40m2 làm nơi mua bán và là nơi ở.

Qua xem xét toàn bộ hồ sơ liên quan đến hộ ông Huỳnh Văn Lực, UBND huyện Châu Thành kiến nghị Sở Tài Nguyên Môi Trường xem xét làm tham mưu trình UBND tỉnh cho chủ trương giải quyết hộ ông Huỳnh Văn Lực được mua 1 nền tái định cư không thông qua đấu giá, giá nền theo quy định của UBND tỉnh tại thời điểm giao đất và đề nghị của Sở Tài Nguyên Môi Trường. Xét thấy điều kiện, hoàn cảnh gia đình ông Huỳnh Văn Lực gặp khó khăn, phải lấy nhà ở hiện tại làm nơi mua, bán phân bón và giải quyết chỗ ở cho 5 nhân khẩu thuộc 3 thế hệ trong gia đình, trong cuộc họp giải quyết khiếu nại về đất đai của công dân tháng 6-2012, UBND tỉnh đã đồng ý chấp thuận theo kiến nghị của UBND huyện Châu Thành và tham mưu của Sở Tài Nguyên Môi Trường đồng ý bán thêm một nền nhà (tại nền số 30, lô C Cụm dân cư trung tâm xã Tân Nhuận Đông) không thông qua đấu giá, giá nền theo quy định của UBND tỉnh tại thời điểm giao đất cho hộ ông Huỳnh Văn Lực. Đây là quyết định hợp lý, hợp tình cho gia đình ông.

DT

Gửi bình luận của bạn