Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh

Cập nhật ngày: 27/07/2020 05:18:22

(Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI)

(Tiếp theo)

2. Nâng cao hiệu quả khai thác, huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực đầu tư, khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển

Phát huy hiệu quả trong huy động, quản lý, phân bổ, sử dụng các nguồn lực cho đầu tư, phát triển nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; ưu tiên thu hút đầu tư vào phát triển lĩnh vực giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, kinh tế biên giới, nông nghiệp, phát triển du lịch.

Tiếp tục duy trì và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khơi dậy tiềm lực hấp dẫn thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển, đặc biệt là nguồn lực từ doanh nghiệp, vốn tài trợ của dự án hợp tác quốc tế. Hỗ trợ, thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các công trình, dự án đã được cấp phép. Thu hút nguồn lực đầu tư từ bên ngoài để tạo bước đột phá trong phát triển thương mại, du lịch; đa dạng hoá ngành nghề và nâng cao giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp; phát triển các ngành nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng chuỗi giá trị bền vững các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Tỉnh. Huy động tối đa sự tham gia đóng góp của người dân, cộng đồng vào các chương trình, dự án phục vụ an sinh xã hội, phát triển kết cấu hạ tầng vùng sâu, vùng biên giới.

Nâng cao năng lực của các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển thông qua áp dụng đầy đủ các chính sách, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị hiện đại và chuyên nghiệp, cập nhật kiến thức về thương mại quốc tế, cung cấp thông tin thị trường. Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp phát triển vững mạnh. Chú trọng phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận vốn, thị trường và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã theo hướng đa ngành nghề, đa dịch vụ; tập trung củng cố, kiện toàn các hợp tác xã đủ mạnh để thực hiện tốt vai trò tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng, thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thay đổi quy trình canh tác theo hướng giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, đa dạng hoá sản phẩm, tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xây dựng kết cấu hạ tầng có tính kết nối để phát huy hiệu quả. Phát triển mạng lưới giao thông của Tỉnh kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông của vùng, liên vùng, quốc gia, bảo đảm liên thông và chuyển tiếp liên tục giữa hệ thống giao thông đối nội với hệ thống giao thông đối ngoại, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối với các đô thị lớn trong khu vực và cả nước; đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn phục vụ thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nhất là hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế vườn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đầu tư các công trình phúc lợi xã hội; hỗ trợ đầu tư, phát triển hạ tầng du lịch.

Hình thành hệ thống đô thị phù hợp, song song với việc phát triển, nâng cấp đô thị, quan tâm hoàn chỉnh lại quy chế quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị; đầu tư phát triển hệ thống đô thị theo lộ trình, xây dựng thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc hướng đến tiêu chí đô thị loại I, thành phố Hồng Ngự (dự kiến được công nhận trong năm 2020) hướng đến tiêu chí đô thị loại II và các đô thị khác để tạo động lực phát triển các khu vực lân cận.

(còn tiếp)

Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác