Tháp Mười: Đầu tư 127 công trình phát triển hạ tầng

Cập nhật ngày: 11/06/2012 07:43:28

Sau khi được tỉnh thống nhất phê duyệt đầu tư phát triển hạ tầng, huyện Tháp Mười đã chủ động thực hiện và đồng loạt triển khai các công trình. Đến nay, huyện đã triển khai được 127 công trình với tổng mức đầu tư 260,7 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2012 là 136,9 tỷ đồng, phân bổ vốn 91,818 tỷ đồng và đã giải ngân được 42 tỷ đồng.

Nhìn chung, các công trình triển khai đảm bảo tiến độ đề ra. Đối với đề án nâng cấp xây dựng trung tâm xã Trường Xuân lên đô thị loại 5 đã hoàn thành và trình về tỉnh; quy hoạch thị trấn Mỹ An lên thị xã Mỹ An, đơn vị tư vấn đang hoàn thiện và dự kiến sẽ trình tỉnh trong quý II/2012. Để phục vụ cho các đề án này, huyện đã triển khai các công trình nâng cấp hạ tầng, trồng cây xanh để chỉnh trang khu vực trung tâm thương mại Trường xuân và thị trấn Mỹ An.

Rút kinh nghiệm để thực hiện công tác triển khai các công trình năm 2012, trong năm 2011 huyện đã thực hiện công khai, minh bạch về danh mục công trình, danh sách chỉ định thầu và triển khai thực hiện việc giám sát cộng đồng.

DT

Gửi bình luận của bạn