Cần đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Cập nhật ngày: 26/09/2019 10:36:14

ĐTO - Thực hiện kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của UBND tỉnh, ông Lê Minh Trung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đến kiểm tra tại các huyện: Hồng Ngự, Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười, Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò và TP.Sa Đéc.


Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ phận một cửa của UBND huyện Lai Vung

Chỉ đạo quyết liệt

Kết quả kiểm tra cho thấy, lãnh đạo UBND cấp huyện đều có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện công tác CCHC. Các địa phương được kiểm tra đều ban hành kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm tra CCHC ở từng đơn vị, địa phương. Đồng thời, lãnh đạo UBND cấp huyện đã chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn, cấp xã thực hiện những nhiệm vụ được giao. Công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa đều thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, quy trình giải quyết TTHC đúng quy định, hồ sơ phần lớn được giải quyết sớm và đúng hẹn.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước, nhiều địa phương đã triển khai thực hiện các mô hình mới trong công tác giải quyết TTHC như: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ ngoài giờ hành chính (huyện Châu Thành), Công dân không viết (huyện Lấp Vò), Giải quyết TTHC lưu động (huyện Hồng Ngự), Xây dựng phần mềm phản ánh kiến nghị (TP.Sa Đéc).

Để đẩy mạnh thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, UBND huyện Hồng Ngự giao chỉ tiêu thực hiện cho các phòng chuyên môn 30%, UBND cấp xã 40%. Huyện còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân bằng các hình thức như phát hàng ngàn tờ bướm, công chức trực tiếp hướng dẫn, thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến cho người dân. Với quyết tâm nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, huyện Hồng Ngự đạt hơn 1.440 hồ sơ.

Theo ông Lê Minh Trung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, qua công tác kiểm tra cho thấy, lãnh đạo UBND cấp huyện đã quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện công tác CCHC của địa phương, phân công từng nhiệm vụ cụ thể các phòng chuyên môn có liên quan. Phòng Nội vụ tham mưu tốt cho UBND cấp huyện về việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao cho các phòng chuyên môn.

Khắc phục hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua kiểm tra cũng cho thấy việc thực hiện công tác CCHC của một số xã còn chưa quyết liệt, chưa chặt chẽ, còn thụ động trông chờ văn bản cấp trên ban hành. Đặc biệt, lãnh đạo UBND một số xã chưa quan tâm sâu sắc, chỉ đạo chưa chặt chẽ, cụ thể việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại đơn vị.

Công tác tuyên truyền CCHC thực hiện chưa đảm bảo, chưa cập nhật thường xuyên các tin, bài trên Trang thông tin điện tử của huyện. Còn tình trạng nhiều hồ sơ trễ hạn, quá hạn trên phần mềm một cửa điện tử; tình trạng công chức phòng chuyên môn cấp huyện không thao tác luân chuyển hồ sơ trên phần mềm; luân chuyển xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điển tử chậm trễ.

Công tác giải quyết TTHC một số địa phương vẫn còn tình trạng hồ sơ bị trễ hẹn, chưa thực hiện tốt việc gửi thư xin lỗi đối với người dân khi hồ sơ bị trễ hẹn. Một số công chức tại Bộ phận một cửa cấp xã có thái độ phục vụ chưa tốt, còn tình trạng để người dân đi lại nhiều lần. Nhiều địa phương tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cũng như Bưu chính công ích chưa cao, công tác tuyên truyền cho người dân về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn hạn chế.

Qua kết quả kiểm tra, theo ông Lê Minh Trung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, các địa phương cần quan tâm nhiều hơn nữa công tác chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác CCHC bằng nhiều hình thức, chấn chỉnh lại lề lối làm việc của công chức tại Bộ phận một cửa. Bên cạnh đó, bản thân mỗi cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương phải là người tiên phong trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời tuyên truyền đến người dân việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cũng như việc tiếp nhận và trả kết quả qua đường Bưu chính công ích.

DƯƠNG CẦM

Gửi bình luận của bạn