UBND huyện Lấp Vò thực hiện mô hình “Công dân không viết”

Cập nhật ngày: 25/09/2019 11:07:09

Xuất phát từ thực trạng nhiều người dân khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) còn e ngại việc viết các mẫu đơn, mẫu tờ khai, việc phải viết đi viết lại nhiều lần khá phổ biến, nhất là các TTHC về đất đai, xây dựng, thuế... Điều này làm cho người dân cảm thấy phiền hà, phức tạp khi thực hiện TTHC, công chức phải hướng dẫn nhiều lần, mất nhiều thời gian trong khi lượng giao dịch lớn, chậm trễ trong phục vụ giải quyết TTHC cho người dân.


Công dân chỉ cần cung cấp các giấy tờ thông tin cá nhân mà không cần viết các mẫu đơn, tờ khai. 
Ảnh: T.T

Để giải quyết thực trạng trên, UBND huyện Lấp Vò đã triển khai thực hiện mô hình “Công dân không viết” tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Lấp Vò chính thức bắt đầu thực hiện mô hình kể từ ngày 20/8/2019 trên tất cả các lĩnh vực TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, cấp xã. UBND huyện đã trang bị phần mềm hỗ trợ TTHC, thông qua phần mềm này, công chức chỉ cần người dân cung cấp các giấy tờ liên quan đến thông tin cá nhân mà TTHC yêu cầu để nhập vào phần mềm, phần mềm sẽ chiết xuất dữ liệu vào mẫu đơn, mẫu tờ khai và tạo lập dữ liệu công dân cho các lần giao dịch tiếp theo để sau này công dân không cần phải cung cấp lại thông tin.

Cụ thể, mô hình thực hiện qua 3 bước khi người dân liên hệ làm TTHC. Bước 1: Công dân, tổ chức khi đến Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã yêu cầu giải quyết các TTHC chỉ cung cấp thông tin, dữ liệu cá nhân và các giấy tờ liên quan cho công chức tiếp nhận. Bước 2: Công chức tại Bộ phận Một cửa có trách nhiệm trực tiếp nhập liệu dữ liệu thông tin vào phần mềm “Hotrothutuc.vn” theo nội dung thông tin mà cá nhân, tổ chức cung cấp; in biểu mẫu TTHC, gửi cho công dân, tổ chức tự kiểm tra tính chính xác và ký tên. Bước 3: Công chức tiếp nhận kiểm tra đầy đủ thành phần hồ sơ, ra phiếu hẹn và thực hiện xử lý hồ sơ theo quy định.

Mô hình “Công dân không viết” tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và các xã, thị trấn được ứng dụng phần mềm điện tử nên khả năng phục vụ người dân không phải viết đơn, mẫu tờ khai là 100%, không chỉ riêng một thời điểm hoặc một ngày cố định. Việc làm này, vừa phục vụ tốt cho người dân mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp trong thực hiện công vụ của công chức; góp phần giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, hạn chế xảy ra phiền hà trong sai sót thông tin trên các mẫu đơn, mẫu tờ khai, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của chính quyền các cấp.

Minh Thùy

Gửi bình luận của bạn