Kiểm tra cải cách hành chính 2 huyện Lai Vung, Lấp Vò

Cập nhật ngày: 05/09/2019 11:02:20

Ngày 4/9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của UBND tỉnh do ông Lê Minh Trung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đến kiểm tra tại 2 huyện Lai Vung, Lấp Vò.

Kết quả kiểm tra cho thấy, qua thực hiện mô hình “Sinh viên đồng hành cùng tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4” của huyện Lai Vung; mô hình “Ứng dụng phần mềm điện tử để hỗ trợ kê khai thủ tục hành chính (TTHC) cho công dân, tổ chức”, “Tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua mạng xã hội Zalo” của huyện Lấp Vò đã giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công, mang lại hiệu quả trong giải quyết TTHC của địa phương.


Kiểm tra thực hiện dịch vụ công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Lai Vung

Qua tổ chức triển khai thực hiện Đề án chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công thông qua Bưu điện công ích, huyện Lấp Vò đã tiếp nhận hơn 2.000 hồ sơ, huyện Lai Vung tiếp nhận 530 hồ sơ. Bên cạnh đó, các địa phương ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; triển khai thực hiện phần mềm một cửa điện tử trong quá trình giải quyết TTHC. Tuy nhiên, trong tiến trình thực hiện trên phần mềm kết nối rất chậm; số lượng hồ sơ còn treo trên phầm mềm... từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết công việc.

Theo đánh giá chung của Đoàn kiểm tra, tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC đối với các địa phương còn thấp. Từ đầu năm đến nay, huyện Lấp Vò tiếp nhận 7 hồ sơ, Lai Vung tiếp nhận 97 hồ sơ. Ngoài ra, các địa phương còn xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hẹn, quá hạn, hồ sơ mang tính hình thức, chưa ra giấy hẹn, chưa thực hiện thư xin lỗi khi trễ hẹn, chưa nhập vào phầm mềm một cửa điện tử.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, ông Lê Minh Trung yêu cầu các địa phương sớm khắc phục những hạn chế mà các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã nêu ra. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác truyên tuyền đến công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Trang thông tin điện tử huyện cập nhật, bổ sung nội dung thông tin. Các địa phương cần đánh giá trách nhiệm người đứng đầu của các phòng chuyên môn, lãnh đạo cấp xã vào cuối năm đối với công tác CCHC. Đồng thời mạnh dạn đánh giá cán bộ, công chức để làm cơ sở cho việc tinh giản biên chế; rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo tinh thần tinh giản biên chế.

DƯƠNG CẦM

Gửi bình luận của bạn