Tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Cập nhật ngày: 04/07/2018 05:19:36

Trong 2 ngày 2 - 3/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) tổ chức 2 lớp tập huấn trực tuyến sử dụng dịch vụ công đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Bưu điện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tại Lai Vung, hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức, cùng với 13 sở, ngành tỉnh và huyện (gồm các Sở Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; các huyện Tháp Mười, Thanh Bình, Lấp Vò, Sa Đéc, Châu Thành, Lai Vung) tham gia tập huấn trực tuyến ở điểm cầu tỉnh, hội trường UBND các huyện và xã, phường, thị trấn.

Nội dung tập huấn: Trình tự các bước nhập tài khoản cung cấp dữ liệu công khai theo danh mục qui định; cách quản lý sử dụng phần mềm, lưu trữ và trình xem nội dung văn bản hành chính; hồ sơ cán bộ một cửa tiếp nhận để giúp công dân thực hiện trên văn bản giấy đến mức độ điện tử trong việc trao trả kết quả thủ tục hành chính; dịch vụ công gửi đến tận gia đình nhanh chóng, không tốn công, không phải chờ đợi, hạn chế việc công dân phải đi lại nhiều lần,...

Đợt tập huấn này nhằm trang bị trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, các cấp sử dụng nhuần nhuyễn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

TẠ VĂN PHÙNG

Gửi bình luận của bạn