Thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính để mang đến sự hài lòng cho người dân

Cập nhật ngày: 28/06/2018 05:43:07

ĐTO - Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ quan trọng của việc triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC). Nếu địa phương, đơn vị nào triển khai tốt việc kiểm soát TTHC sẽ loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo không cần thiết, góp phần tạo bước chuyển biến cho công tác CCHC.


Cán bộ Bộ phận Một cửa TX.Hồng Ngự tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Thời gian qua, công tác kiểm soát TTHC được UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc nên việc kiểm soát TTHC đã trở thành hoạt động thường xuyên ở các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

Qua thực tế kiểm tra công tác kiểm soát TTHC, các địa phương, đơn vị trực thuộc của tỉnh đều quan tâm ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC; thực hiện tốt việc phân công cán bộ làm đầu mối kiểm soát TTHC và niêm yết, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC. Đồng thời, triển khai giải quyết TTHC của người dân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để rút ngắn thời gian giải quyết TTHC nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Ở một số địa phương đã có nhiều cách làm hay, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, công chức trong việc giải quyết TTHC cho các tổ chức và công dân. Điển hình là UBND xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, đã thực hiện giải quyết TTHC lưu động ở lĩnh vực hộ tịch cho công dân vào ngày thứ 7 hàng tuần. Xã còn xây dựng video clip truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC để trình chiếu tuyên truyền cho người dân tại Bộ phận Một cửa và chiếu tại các buổi tuyên truyền lưu động. Ngoài ra, địa phương còn xây dựng kế hoạch rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho người dân so với quy định của tỉnh.

Qua triển khai tốt công tác kiểm soát TTHC đã góp phần giúp nhiều địa phương nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết TTHC. Nhiều địa phương, đơn vị của tỉnh đã quan tâm đề xuất, kiến nghị thay thế, bãi bỏ những thủ tục rườm rà, không cần thiết nhằm mang đến sự hài lòng cho người dân. Trong năm 2017, qua rà soát các TTHC, UBND tỉnh đã kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương đơn giản hóa 115/363 thủ tục của 3 ngành: kế hoạch và đầu tư, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường. Ước tổng chi phí tiết kiệm sau đơn giản hóa 115 TTHC này là hơn 38 tỷ đồng/năm.

Trong năm 2018, công tác kiểm soát TTHC tiếp tục được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường. Cùng với việc tổ chức kiểm tra việc kiểm soát TTHC của Đoàn Kiểm tra CCHC tỉnh như các năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC để tiến hành kiểm tra 50% số xã của tỉnh.

Đến nay, Đoàn Kiểm tra của Văn phòng UBND tỉnh đã kiểm tra công tác kiểm soát TTHC ở 20 xã của các huyện: Tam Nông, Tân Hồng, Hồng Ngự và TX.Hồng Ngự. Cụ thể, ở một số xã vẫn chưa ban hành kế hoạch rà soát TTHC năm 2018. Khi phát hiện các TTHC vướng mắc, bất cập nhiều đơn vị chưa chủ động kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở nhiều địa phương vẫn chưa đúng theo hướng dẫn, chưa phân rõ trách nhiệm và thời gian giải quyết của từng bộ phận, từng cơ quan trong giải quyết TTHC. Một số xã trả kết quả giải quyết TTHC trễ hạn nhưng không gửi thư xin lỗi người dân.

Trong giải quyết TTHC, các đơn vị được kiểm tra thường mắc sai sót, như: nhận thừa hoặc thiếu thành phần hồ sơ TTHC ở lĩnh vực hộ tịch; ra phiếu biên nhận hồ sơ và trả kết quả nhưng không giao cho người dân thực hiện TTHC,... Công tác niêm yết, công khai TTHC chưa đúng theo hướng dẫn; còn niêm yết TTHC cũ, chưa cập nhật TTHC mới được công bố,... làm hạn chế việc tra cứu, tìm hiểu thông tin khi thực hiện TTHC của tổ chức, công dân. Qua đó, Đoàn Kiểm tra đề xuất lãnh đạo UBND các huyện chỉ đạo khắc phục các sai sót.

Để góp phần thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC, góp phần cải thiện chỉ số PAPI năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành và UBND các cấp của tỉnh tăng cường kiểm soát TTHC và triển khai các hình thức tuyên truyền để người dân, tổ chức tham gia giám sát việc giải quyết TTHC của cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, quan tâm giám sát đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC để kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai sót; đẩy mạnh công tác rà soát, đánh giá TTHC và các quy định có liên quan còn vướng mắc, bất cập, không còn phù hợp để đơn giản hóa hoặc sửa đổi, bổ sung nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC ở địa phương.

Phú Thuận

Gửi bình luận của bạn