Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh

Cập nhật ngày: 29/07/2020 10:28:37

(Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI)

(Tiếp theo)

3. Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý tài nguyên, nhất là tài nguyên nước; thực hiện hiệu quả về quản lý, sử dụng đất. Khai thác các nguồn tài nguyên theo kế hoạch, bảo đảm phát triển bền vững. Nâng cao năng lực giám sát về môi trường, dự phòng và xử lý kịp thời các nguy cơ gây ô nhiễm, ngăn chặn vi phạm về môi trường. Quản lý chặt chẽ môi trường ở các cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp, khu vực đô thị và nông thôn.

Nâng cao khả năng dự báo, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với tự nhiên, chủ động trong ứng phó với biến đổi khí hậu và các tác động khác từ thượng nguồn sông Mê-Kông. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các địa phương trong vùng trên nguyên tắc hài hoà lợi ích; triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và định hướng phát triển được nêu trong Đề án Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Đồng Tháp Mười. Tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động thu hút sự hợp tác, hỗ trợ của quốc tế vào các lĩnh vực đào tạo, chuyển giao công nghệ sản xuất sạch và thân thiện với môi trường, tư vấn kỹ thuật, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tài chính cho việc quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, kiểm soát ô nhiễm, phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, nhằm hướng đến phát triển bền vững. Tìm kiếm và kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế cho công tác nghiên cứu, thu thập và xử lý dữ liệu môi trường, triển khai các dự án phòng chống thiên tai và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

(còn tiếp)

 

 

Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác