• Đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • 29/07/2020
  • ĐTO - Sáng ngày 28/7, tại hội trường Khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể và các Hội tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị thảo luận, đóng góp các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Xem tin đã đăng theo ngày: